HomeMogelijkheden

Mogelijkheden

Ontdek de vele voordelen.

Curriculum Playground biedt veel mogelijkheden. Wat kun je er zoal mee? Hieronder vind je een kleine selectie van de vele mogelijkheden, ingedeeld per soort onderwijs. Zo kun je een beeld krijgen van wat mogelijk is met onze curriculumtool.

Meer weten? Boek dan gerust een demo.

Voortgezet onderwijs

Docenten

Ontwerp vakken of projecten op een gestructureerde manier. Ga vanuit overzicht met elkaar in gesprek over de doelen, toetsing en leerlijnen en maak zo doordachte keuzes voor het onderwijs. Sla daarbij relevante informatie zoals notities en plannen op, zodat alles op één plek staat.

Examencommissie

Controleer en adviseer als  examencommissie bij het vormgeven van het toetsprogramma. Heb zicht op alle toetsen en de verdeling van de leerdoelen. Bekijk alle onderdelen van het PTA en PTD in één helder, visueel overzicht. 

Directie

Controleer en adviseer als  management bij het vormgeven van het onderwijs: ondersteun bij vakoverstijgend werken, het werken aan curriculumbewustzijn en schoolbreed uitdragen van de visie.

Flexibel

Vakken, projecten, kerndoelen, eindtermen, ERK-doelen, 4 jaar vmbo, 6 jaar vwo, etc. Het is allemaal mogelijk.

SLO doelen

Maak gebruik van de SLO-database om rechtstreeks passende leerdoelen te importeren en gebruiken in het curriculum.

Vergelijk

Waar komen in de verschillende de leerdoelen aan bod? Waar zit overlap of juist verschil? Analyseer het curriculum

Zoek en vind

Weten waar een doel een bod komt? Of hoe vaak een bepaalde toetsvorm voorkomt? Doorzoek het hele curriculum.

Alle informatie op één plek

De leerdoelen, toetsing, het PTA, het PTD, de lesplanning, inzet van het team, etc. Zoek en analyseer alle relevante informatie van het curriculum op één plek.

Importeer en exporteer

Exporteer data naar een pdf, Excel of Word bestand of importeer data op dezelfde manier.

Beheer en support

Regel zelf het functioneel beheer en laat het technisch beheer en support over aan ons.

Middelbaar Beroepsonderwijs

Docenten

Ontwerp vakken of projecten op een gestructureerde manier. Ga vanuit overzicht met elkaar in gesprek over de doelen, toetsing en leerlijnen en maak zo doordachte keuzes voor het onderwijs. Sla daarbij relevante informatie zoals notities en plannen op, zodat alles op één plek staat.

Examencommissie

Controleer en adviseer als  examencommissie bij het vormgeven van het toetsprogramma. Heb zicht op alle toetsen en de verdeling van de diverse werkprocessen. Bekijk alle onderdelen van het examenprogramma in één helder, visueel overzicht. 

Directie

Controleer en adviseer als  management bij het vormgeven van het onderwijs: ondersteun bij het lerend kwalificeren, heb zicht op de inzet van werk zo samen aan lerend kwalificeren.

Flexibel

Entree, Niveau 2, 3 of 4, BOL, BBL, in leerjaren of juist in fasen. Leeruitkomsten of opdrachten. Het is allemaal mogelijk.

SBB

Verwerk het volledige kwalificatiedossier en de andere vakonderdelen in dezelfde omgeving.

Vergelijk

Hoe verhouden verschillende varianten of niveaus zich tot elkaar? Vergelijk en analyseer ze.

Zoek en vind

Weten waar een onerdeel een bod komt? Of hoe vaak een bepaalde toetsvorm voorkomt? Doorzoek het hele curriculum.

Alle informatie op één plek

De dekkingsmatrix, soorten toetsen, leeruitkomsten, studiepunten, inzet van het team, de studielast etc. Zoek en analyseer alle relevante informatie van het curriculum op één plek.

Importeer en exporteer

Exporteer data naar een pdf, Excel of Word bestand of importeer data op dezelfde manier.

Beheer en support

Regel zelf het functioneel beheer en laat het technisch beheer en support over aan ons.

Hoger onderwijs

Docenten

Ontwerp modules, onderwijseenheden of projecten op een gestructureerde manier. Ga vanuit overzicht met elkaar in gesprek over de doelen, toetsing en leerlijnen en maak zo doordachte keuzes voor het onderwijs. Sla daarbij relevante informatie zoals notities en plannen op, zodat alles op één plek staat.

Commissies

Controleer en adviseer als curriculum-, toets- en  examencommissie bij het vormgeven van het curriculum. Heb zicht op de leeruitkomsten, het toetprogramma, de planning en alle andere relevantie informatie.

Directie

Controleer en adviseer als  management bij het vormgeven van het onderwijs: heb zicht op het gehele onderwijs, de personele inzet en alle andere relevante informatie.

Flexibel

Voltijd, deeltijd, bachelor, master, modulair. leeruitkomsten of leerdoelen. Het is allemaal mogelijk.

Alles op één plek

Gebruik Curriculum in Beeld als basis voor het ontwerpen en vastleggen van het onderwijs.

Vergelijk

Waar komen in de verschillende de leeruitkomsten aan bod? Waar zit overlap of juist verschil? Analyseer het curriculum

Zoek en vind

Weten waar een leeruitkomst een bod komt? Of hoe vaak een bepaalde toetsvorm voorkomt? Doorzoek het hele curriculum.

Alle informatie op één plek

De leeruitkomsten, het toetsprogramma, de modules, inzet van het team, de studielast, minoren, de lesplanning, etc. Zoek en analyseer alle relevante informatie van het curriculum op één plek.

Importeer en exporteer

Exporteer data naar een pdf, Excel of Word bestand of importeer data op dezelfde manier.

Beheer en support

Regel zelf het functioneel beheer en laat het technisch beheer en support over aan ons.

En nog veel meer

Van kleine handigheden tot grote mogelijkheden; Curriculum Playground heeft ontzettend veel opties – te veel om op te noemen! 

We laten het je graag zien. Boek gerust een demo.